Telefon: 0765.358.486 | Email: sparkprofitotal@yahoo.com

Analiza de risc la securitate fizica

Care sunt etapele şi documentele necesare efectuării unei analize de risc la securitatea fizică?

Documente solicitate de evaluator pentru a fi consultate:

 1. Certificatul de înregistrare al societății;
 2. Certificatul constatator al punctului de lucru;
 3. Actul privind dreptul de folosință asupra spaţiului/terenului;
 4. Planul de pază;
 5. Proiectul, jurnalul și contractul de service al sistemului tehnic de securitate;
 6. Schiţa obiectivului (releveu);
 7. Contractul de prestări servicii cu societatea specializată de pază;
 8. Contractul de prestări servicii de monitorizare şi intervenţie;
 9. Organigrama societăţii;
 10. R.O.I./R.O.F./politici de securitate;
 11. Situaţia evenimentelor infracţionale care au avut loc în ultimul an în societate;
 12. Asigurări pentru persoane/bunuri.

Etape de lucru:

 1. Stabilirea unei întâlniri între administratorul societăţii (reprezentantul acesteia) şi evaluator, de regulă, la sediul societăţii evaluate;
 2. Semnarea contractului, de ambele părţi, şi a angajamentul de confidenţialitate, de către evaluator;
 3. Stabilirea, de comun acord, a unui grafic de desfăşurare a activităţii;
 4. Stabilirea documentelor necesare evaluatorului pentru întocmirea raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică, documente și informații pe care societatea să le pună la dispoziţia acestuia;
 5. Efectuarea recunoaşterilor la obiectiv, de către evaluator, în prezenţa unei persoane care are acces la toate datele societăţii şi în toate spaţiile acestuia, precum şi primirea documentelor/informațiilor solicitate;
 6. Întocmirea de către evaluator a documentaţiei de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică;
 7. Stabilirea unei întâlniri între administratorul societăţii (reprezentantul acesteia) şi evaluator pentru prezentarea formei finale a documentaţiei de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică a obiectivului;
 8. Semnarea, de către administratorul societăţii (reprezentantul acesteia), a raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică privind luarea la cunoştinţă şi însuşirea recomandărilor făcute de către evaluator, precum şi a termenelor acestora;
 9. Predarea documentaţiei de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică şi întocmirea documentelor privind plata serviciului prestat.